Start

Bo Nordlin
Foto: Martin Agfors

AB Garamond

Bo Nordlin
Moderator och talare.

Hjälper organisationer och företag att nå ut till sina målgrupper genom att arrangera möten, via digitala och sociala kanaler samt tryckta medier. 

[email protected]
0736-589 489